PREDMET: OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA POTICANJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (EnU-1/22)

PREDMET: OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA POTICANJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (EnU-1/22)

30 Ožujak, 2022

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dana 30. ožujka 2022. godine Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije namijenjen raznim pravnim osobama. Zbog velikog interesa potencijalnih korisnika sa zaprimanjem prijava će se umjesto najavljenog 31. ožujka krenuti od 12. travnja 2022. godine u 9 sati.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u okviru ovog Javnog poziva iznosi 100.000.000,00 kn.

Na Javni poziv mogu se javiti jedinice regionalne i lokalne samouprave, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, ustanove, zadruge, trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, privatni iznajmljivači, kao i samostalne djelatnosti te ostali pravni subjekti, osim udruga. Prijaviti se mogu i suvlasnici višestambenih zgrada putem svojih upravitelja, ali i vjerske zajednice.

Važno je da se sustav ugrađuje na građevinu koja nije oštećena u potresu, a pojedini korisnik će uspješnom prijavom za svoj projekt moći osigurati najviše do 1.4 milijuna kuna.

Prijaviteljima na ovaj poziv na raspolaganju je 40, 60 ili 80% sufinanciranja, ovisno o statusu  lokacije na kojoj se provodi projekt. Sustavi za koje je moguće dobiti sufinanciranje su dizalice topline, sunčani toplinski kolektori korisnog djelovanja najmanje 70%, kotlovi na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotlovi korisnog djelovanja najmanje 87% te integrirane fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju. Elektrane se sufinanciraju u izoliranom (off-grid) ili u mrežnom pogonu. Stupanj korisnog djelovanja fotonaponskih modula ne smije biti manji od 18%, a opravdana snaga (koja obuhvaća pripadnu podkonstrukciju i DC razvod) je najviše do 50% veća od vrijednosti odobrene priključne snage u smjeru predaje u mrežu.

Osim za ugradnju sustava, sufinancira se i izrada glavnog projekta, koji je jedan od obveznih dokumenata za sve planirane mjere, bez obzira na instalirane nazivne snage sustava. Za projekt je moguće dobiti do 40% opravdanog troška izrade, odnosno najviše do 70.000 kuna po lokaciji, a moguće je i njegovo retroaktivno sufinanciranje, ako nije stariji od 24.9.2020. godine, od kada se počeo primjenjivati Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama. Glavni projekt za fotonaponsku elektranu u mrežnom pogonu osim propisanih sastavnica obavezno treba sadržavati i proračun planirane godišnje proizvodnje elektrane s energetskom bilancom (proizvodnja/potrošnja) te iskazanim udjelom električne energije koja se predaje u mrežu. U slučaju off-grid elektrane, treba uzeti u obzir da se akumulatorska baterija treba dimenzionirati za kapacitet od najmanje 3 kišna dana.

Kako je riječ o kompleksnim projektima, kvaliteta njihovog postavljanja izuzetno je važna i za sigurnost i za ispravan rad sustava te je stoga opravdan i trošak stručnog nadzora, sufinanciran također s do 40% opravdanog troška provedbe, odnosno najviše 56.000,00 kuna po lokaciji.

Zainteresirani korisnici trebaju na vrijeme pripremiti svu potrebnu dokumentaciju, snimiti ju na prijenosni uređaj za pohranu podataka te ju poslati preporučenom poštom ili osobno donijeti u prijamni ured Fonda od 12. travnja 2022. godine u 9 sati.

Sredstva fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.