Poziv na testiranje i intervju

2 Siječanj, 2017

Na temelju članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu referenta/ice za računovodstvene poslove u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Podravski, upućuje

UPUTE I OBAVIJESTI KANDDIDATIMA