Poziv na dostavu ponude

15 Lipanj, 2016

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13. i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Nabava komunalne opreme – prednje rotacijske kosilice za malo komunalno vozilo za sakupljanje komunalnog otpada MUVO

Preuzmite dokumente:

- PRIJEDLOG UGOVORA

- IZJAVA PONUDITELJA

- DOKAZ O NEKAŽNJAVANJU