Poziv kandidatima za usmeni intervju

9 Svibanj, 2018

Na usmeni intervju pozivaju se samo kandidati, koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom pisanom testiranju koje će se održati dana 11. svibnja 2018. (petak) u prostorijama Općine Kloštar Podravski, Kralja Tomislava 2, 48362 Kloštar Podravski i i to kako slijedi:

JELENA ĐERI U 08:00 sati
KATARINA ĐURIŠEVIĆ u 08:15 sati
VANA BOSILKOVSKI U 08:30 sati 

Predsjednica Povjerenstva: Nataša Martinčević, struč.spec.admin.publ.