Otvoren Poziv ”Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu”

13 Prosinac, 2016

Ministarsto gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) pod nazivom ”Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu”.

Cilj ovog Poziva je podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini.

Poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 ”Poslovna konkurentnost”; Investicijski prioritet 3d ”Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima” ; Specifični cilj 3d2 ”Povečana inovativnost MSP-ova”
Nadležno tijelo za raspisivanje ovog trajno otvorenog Poziva je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, putem kojeg će se dodjeljivati bespovratna sredstva mikro, malim ili srednjim poduzećima sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.
Prijave se dostavljaju od 09.12.2016. s krajnim rokom dostave do 31.prosinca 2017., odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 114.000.000,00kuna.
Pozivom su predviđene potpore za inovacije: za MSP-ove, za inovacije procesa i organizacije poslovanja i potpore male vrijednosti (pod uvjetom da su dodijeljene potpore navedene u točkama a i b).
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 760.000,00HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 7.600.000,00HRK

Više o samom natječaju možete pronaći OVDJE.