OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI I DRAFT d.o.o.

OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI I DRAFT d.o.o.

14 Prosinac, 2021

Pozivaju sve zainteresirane poduzetnike u sektoru turizma sa područja općine Kloštra Podravskog koji planiraju ili će možda planirati ulaganje u turizam, odnosno turističku ponudu da nam se jave na našu adresu e-pošte info@draftdoo.hr, kako bismo ispunili Bazu projekata i na taj način pomognemo u stvaranju preduvjeta za optimalno korištenje sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

U tijeku je prikupljanje podataka o dosad pripremljenim projektima potencijalnih korisnika kroz uspostavljenu Bazu projekata, odnosno upitnik, kako bi steklo uvid u pripremljenost projekata turističkog sektora. Osim toga, za sve zainteresirane pripremljeni su webinari, katalog primjera dobre prakse i B2B platforma za spajanje ulagača i dobavljača u sektoru turizma i ugostiteljstva  te dodatni materijali i informacije kako bi potencijalni korisnici što kvalitetnije pripremili svoje projekte.

Prikupljanje podataka za Bazu projekata traje do 31.12.2021. godine.

U cilju što bolje pripreme javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Ministarstvo turizma i sporta pripremilo je upitnik kako bi steklo uvid u pripremljenost projekata turističkog sektora. U upitniku su pored općih informacija, informacija o imovinsko-pravnom statusu i pripremljenosti projektne dokumentacije, uključena i pitanja o zastupljenosti aktivnosti iz područja zelene i digitalne tranzicije.

Nacionalni plan oporavka i otpornosti pruža priliku za daljnju transformaciju hrvatskog turizma u turizam čiji principi počivaju na održivosti, zelenom i digitalnom, odnosno turizmu budućnosti, za što je osigurano 2,2 milijarde kuna.

Republici Hrvatskoj su iz Mehanizma oporavka i otpornosti EU za turizam kroz Podkomponentu 1.6 – Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma, koja obuhvaća reformu turističkog sektora i pripadajuće investicije, osigurana sredstva za regionalnu diversifikaciju i specijalizaciju hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti namijenjena javnom sektoru u vrijednosti 930 milijuna kuna.

Nadalje, osigurana su sredstva za jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma u vrijednosti većoj od 1,2 milijardi kuna namijenjena privatnom sektoru. Sredstva za privatni sektor namijenjena su za male i srednje poduzetnike, za transformaciju privatnih iznajmljivača u poduzetnike u turizmu te za poticanje aktivnosti umrežavanja u klastere te istraživanja i razvoja u poduzećima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva.

Objava javnih poziva planirana je za treće tromjesečje 2022. godine, a Ministarstvo turizma i sporta je u svrhu što kvalitetnije pripreme projekata i kvalitetnijeg informiranja izradilo podstranicu namijenjenu Nacionalnom planu oporavka i otpornosti. Na navedenoj podstranici nalaze se sve informacije i edukativni materijali kako bi se potencijalnim korisnicima sredstava olakšao proces prijave na buduće javne pozive.