Odluka o poništenju Oglasa za prijam u službu na neodređeno vrijeme za samostalnog upravnog referenta za provođenje projekata i Eu fondova Općine Kloštar Podravski

8 Ožujak, 2018

Temeljem članka 24. stavka 5. i članka 29. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 98/08. 61/11 i 04/18 ), u postupku provedbe Oglasa za prijam u službu na neodređeno radno vrijeme za samostalnog upravnog referenta za provođenje projekata i Eu fondova Općine Kloštar Podravski 

Odluku o poništenju Oglasa za prijam u službu na neodređeno vrijeme za samostalnog upravnog referenta za provođenje projekata i Eu fondova
Općine Kloštar Podravski