Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti

13 Siječanj, 2017

Općinski načelnik u ime Naručitelja, Općine Kloštar Podravski, OIB: 89238941129, na temelju članka 49. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ bro 6/13) i članka 4. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Općini Kloštar Podravski KLASA: 400-02/15-01/01, URBROJ: 2137/16-15-1, od 2. veljače 2015., dana 2. siječnja 2017. donio je:

Odluku o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti  / doc