Objavljena dva natječaja iz tipa operacije 8.6.1. i 8.6.2.

2 Srpanj, 2018

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila dva natječaja iz Mjere 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, odnosno Podmjere 8.6 -Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda. 

Prvi natječaj odnosi se na tip operacije 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici; udruge šumoposjednika te obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana sukladno nacionalnim propisima.

Prihvatljivi troškovi su: kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i izradu drva; za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva; za proizvodnju šumske biomase; za daljinski prijevoz drva; za šumskouzgojne radove; za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda; za izgradnju objekata i opći troškovi. 

Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti) iznosi od 5.000 do 700.000 EUR.
Intenzitet potpore po projektu iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Drugi natječaj je iz tipa operacije 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva.

Prihvatljivi korisnici su obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Prihvatljivi troškovi su: kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva; za proizvodnju peleta, briketa i cijepanog ogrjevnog drva (briketirke, peletirke itd.); instalacija i/ili kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva; i rekonstrukcija objekata te kupnja nove i rabljene opreme za proizvodnju, sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda i dr. (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.) te opći troškovi.

Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti) iznosi od 10.000 do 1.000.000 EUR.
Intenzitet potpore po projektu iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu započinje 20. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati, a završava 31. listopada 2018. godine do 12:00 sati.

Više informacija o Natječaju možete vidjeti ovdje.