Objavljen je Javni poziv za sufinanciranje korištenja EnU i OIE u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima

Objavljen je Javni poziv za sufinanciranje korištenja EnU i OIE u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima

2 Studeni, 2020

Predmet ovog Javnog poziva za sufinanciranje korištenja EnU i OIE u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima (u tekstu: Poziv) je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u tekstu: Fond) za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti (EnU) i/ili korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima (proizvodna i/ili prerađivačka industrija), kojima se ostvaruje ušteda energije od minimalno 30% uz jednake izlazne parametre predmetnog sustava ili procesa (u tekstu: projekt).

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti trgovačka društva u javnom sektoru i izvan javnog sektora, fizičke osobe (obrtnici) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva za projekte iz industrijskog sektora i područja industrijskih proizvodnih procesa.

Fond će korisnicima dodjeljivati sredstva subvencije do 1.500.000,00 kuna po prijavi, za opravdane troškove:
1. do 80% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i prvoj skupini otoka
2. do 60% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na drugoj skupini otoka i na brdsko-planinskom području
3. do 40% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Raspoloživa sredstva Poziva iznose 25.000.000,00 kuna, a Fond će:
1. raspoloživa sredstva dodjeljivati do njihovog iskorištenja ili do konca 2020. godine, što prije nastupi
2. i na www.fzoeu.hr objavljivati obavijesti o:
– privremenom zatvaranju Poziva do utvrđivanja iznosa preostalih raspoloživih sredstava
– ponovnom otvaranju Poziva, bude li potrebno
– i zatvaranju Poziva zbog utroška raspoloživih sredstava, ako isto nastupi prije konca 2020. godine.

Na Poziv je moguće dostaviti samo jednu prijavu po prijavitelju za postavljanje projekata EnU i/ili projekata korištenja OIE, na jednoj ili više građevina, na istoj lokaciji.

Opravdani su troškovi:
1. nabave i ugradnje mjera (projekata) energetske učinkovitosti (EnU)
2. nabave i ugradnje sustava korištenja obnovljivih izvora energije (OIE)
3. i stručnog nadzora radova
nastali nakon objave Poziva na www.fzoeu.hr, što se dokazuje datumima izdavanja računa.

Podaci prijave mogu se upisivati i spremati dokumenti na www.fzoeu.hr u “e-Prijave” od 1. prosinca 2020. godine.
Prijave se mogu podnositi u “e-Prijave” od 14. prosinca 2020. godine 9:00 sati, do objave:
1. obavijesti o privremenom zatvaranju Poziva do utvrđenja iznosa preostalih raspoloživih sredstava ili
2. obavijesti zatvaranju Poziva zbog iskorištenja raspoloživih sredstava
3. ili do isteka 2020. godine, što prije nastupi.

Više možete pročitati na sljedećoj poveznici