Objavljen je Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra

Objavljen je Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra

2 Studeni, 2020

Predmet Javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra (u tekstu: Poziv) je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u tekstu: Fond) za energetsku obnovu vanjske ovojnice, učinkovitije strojarske sustave, elektrotehničke sustave i ugradnju jednog ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojećim zagradama javne namjene sa svojstvom kultnog dobra sukladno posebnim propisima.

Pravo na sredstva Fonda po ovom Pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, ustanove te ostali proračunski korisnici.

Fond će korisnicima dodjeljivati sredstva pomoći do 1.000.000,00 kuna po prijavi, sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za opravdane troškove ulaganja:
1. do 80% ukoliko se radi o:
– projektima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode,
– projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i prvoj skupini otoka
– prvoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave
indeksa razvijenosti manjeg od 75% prosjeka RH
– prvoj skupini jedinica lokalne samouprave
indeksa razvijenosti manjeg od 50% prosjeka RH
2. do 60% ukoliko se radi o:
– projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na drugoj skupini otoka i na brdsko-planinskom području
– drugoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave
indeksa razvijenosti između 75% i 100% prosjeka RH
– drugoj skupini jedinica lokalne samouprave
indeksa razvijenosti između 50% i 75% prosjeka RH
3. do 40% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Raspoloživa sredstva Fonda po Pozivu iznose 9.700.000,00 kuna, a Fond će:
1. raspoloživa sredstva dodjeljivati do njihovog iskorištenja ili do konca 2020. godine, što prije nastupi
2. i na www.fzoeu.hr objavljivati obavijesti o:
– privremenom zatvaranju Poziva do utvrđivanja iznosa preostalih raspoloživih sredstava
– ponovnom otvaranju Poziva, bude li potrebno
– i zatvaranju Poziva zbog utroška raspoloživih sredstava, ako isto nastupi prije konca 2020. godine.

Na Poziv je moguće dostaviti samo jednu prijavu po prijavitelju za provođenje jedne ili više mjera na jednoj ili više građevina.

Opravdani su troškovi:
1. provedbe mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije (ovojnica, strojarstvo, elektrotehnika, OIE)
3. i stručnog nadzora
nastali nakon objave Poziva na mrežnim stranicama Fonda, što se dokazuje datumima izdavanja računa.

Učitavanje prijave počinje 3. prosinca 2020. godine u 9:00 sati, a završava:
1. objavom na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava
2. ili istekom 2020. godine, što prije nastupi.

Prijava na Poziv počinje 11. prosinca 2020. godine u 9:00 sati, a završava:
1. objavom na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava
2. ili istekom 2020. godine, što prije nastupi.

Više možete pročitati na sljedećoj poveznici.