Objavljen Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Objavljen Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

30 Rujan, 2022

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22).


Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju (u daljnjem tekstu: Projekt) odnosno mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojećim obiteljskim kućama sukladno Tehničkim uvjetima.


Cilj Javnog poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela OIE u ukupnog potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova.
Postojeća obiteljska kuća u smislu Javnog poziva je zgrada:

  • koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena,
  • u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i
  • koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: ima najviše 3 (tri) stambene jedinice; ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Prihvatljivi korisnici su fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Javni poziv.

Ukupni raspoloživi iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 95.000.000,00 kn.

Bespovratna sredstva po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje do najviše 128.000,00 kuna, odnosno:

  • do 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
  • do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
  • do 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Opravdani troškovi po ovom Javnom pozivu su troškovi izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme, nastali nakon objave Javnog poziva.

Podnošenje prijava na Javni poziv započinje 15. studenog 2022. godine od 9 sati.

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost