Objavljen javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2021. godini

Objavljen javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2021. godini

5 Ožujak, 2021

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2021. godini.

Javni poziv otvoren je do 25. ožujka 2021. godine.

Za predmetni program je u Državnom proračunu Republike Hrvatske osigurano 4 milijuna kuna. Sredstva su namijenjena javnom sektoru – jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno sljedećim županijama: Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka.

Prema prethodnom izrađenom Operativnom planu razvoja cikloturizma županije (2017.-2020.), sufinancira se sljedeće:
– Izrada prometnih elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta;
– Izrada/postavljanje signalizacije/info ploča duž cikloturističkih ruta, uključujući oznaku EuroVelo rute;
– Uređenje/opremanje cikloturističkih ruta i postavljanje servisnih stanica za popravak bicikala duž cikloturističkih ruta;
– Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju/izgradnju biciklističkih staza (uključujući i staze za određene tipove biciklizma – enduro, XC, downhill i sl.);
– Izrada standarda za „bed&bike“ smještajne objekte;
– Postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa na graničnim prijelazima (ulaz/izlaz EuroVelo rute), na dr. međunarodnim pravcima biciklističkih ruta (Savska ruta, Dravska ruta, Ruta Panonski put mira i sl.), u gradovima na glavnim biciklističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija na udaljenim točkama u ruralnom prostoru i sl.;
– Uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovca na cikloturističkim rutama (smart odmorišta, nadstrešnice, stalci za bicikle, postavljenje pametnih klupa, postavljanje info tabli o odmorištu i relevantnim informacijama o lokalitetu/destinaciji i sl);
– Izgradnja i uređenje bike parkova.

Ministarstvo sufinancira do 90% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 100.000 kuna, a maksimalni 400.000 kuna.

Razvoj cikloturizma ima važnu ulogu u razvoju kontinentalnog turizma, a što u konačnici doprinosi ravnomjernijem turističkom razvoju naše zemlje, produljenju turističke sezone i pozicioniranju Hrvatske kao destinacije raznolike i bogate turističke ponude. Također, Programom Vlade Republike Hrvatske 2020. – 2024. predviđeno je poticanje razvoja svih posebnih oblika turizma kao i daljnji razvoj kontinentalnog turizma.

Više informacija o uvjetima, uključujući potrebne obrasce objavljeno je na službenoj web stranici Ministarstva turizma i sporta, gdje će biti objavljeni i rezultati javnog poziva.

Izvor: Ministarstvo turizma i sporta