Natječaj za višeg referenta za računovodstvene poslove

14 Ožujak, 2018

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18), Pročelnik Općine Kloštar Podravski, Nataša Martinčević, struč.spec.admin.publ. raspisuje

Natječaj za višeg referenta za računovodstvene poslove

Opis poslova