NATJEČAJ za prijam u radni odnos radnica za pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Ženska ruka pomoći “

NATJEČAJ za prijam u radni odnos radnica za pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Ženska ruka pomoći “

30 Srpanj, 2021

Dokumenti: