Natječaj - Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport

11 Lipanj, 2018

Europski socijalni fond raspisao je  u sklopu "Operativniog program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020." natječaj za "Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport"

Otvorenim trajnim Pozivom ukupne vrijednosti 50.000.000,00 kn pružit će se potpora aktivnostima unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom kroz poboljšanje pristupa i sudjelovanje u športskim sadržajima te aktivnostima povećanja dostupnosti besplatnih športskih sadržaja za djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti.

Poziv je podijeljen na dvije komponente:

 • Komponenta 1 -  provoditi će se aktivnosti usmjerene na djecu i mlade u dobi do 29 godina i u riziku od socijalne isključenosti, odnosno djecu i mlade čiji su roditelji nezaposleni ili korisnici dječjeg doplatka, djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade iz jednoroditeljskih obitelji, djecu i mlade iz obitelji s troje ili više djece, djecu i mlade s problemima u ponašanju, djecu s teškoćama u razvoju  te mlade koji su korisnici stipendija za studente slabijeg socijalno ekonomskog statusa ili su nezaposleni te
 • Komponenta 2 -  provoditi će se aktivnosti usmjerene na osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju.

Prihvatljivi prijavitelj je:

 1. a) pravna osoba:
  - organizacija civilnog društva upisana u registar udruga i registar športske djelatnosti29
  - ustanova upisana u registar športske djelatnosti30
  - osnovna škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja31
  - srednja škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja 32
  - sveučilište, fakultet, umjetnička akademija, veleučilište ili visoka škola prema popisu
  Ministarstva znanosti i obrazovanja 33
  - ustanova socijalne skrbi: dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici
  b) registrirana u Republici Hrvatskoj.

Vrijednost natječaja: 50.000.000,00 kn

Vrsta poziva: Otvoreni poziv za  dodjelu bespovratnih sredstava-trajni poziv

Natječaj je otvoren od 08.06.2018. do 31.12.2019.

Više informacija o natječaju možete pročitati OVDJE