Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

15 Studeni, 2017

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12, 16/17) , i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08. i 61/11) općinski načelnik Općine Kloštar Podravski raspisuje

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa