Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta i nabave komunalne opreme

Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta i nabave komunalne opreme

10 Svibanj, 2021

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvorio dva javna poziva, a to su:

 

Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta

 • Korisnici sredstava mogu biti isključivo jedinice lokalne samouprave, koje između ostalog imaju manje od 3000 stanovnika i godišnja „turistička opterećenja“. “Turističko opterećenje“ po ovom Javnom pozivu podrazumijeva da se u razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna 2019. godine ostvarilo povećanje broja gostiju (turista) koji borave na području JLS u iznosu minimalno 50% više od broja stanovnika tog područja prema zadnjem službenom popisu stanovništva iz 2011. godine.
 • Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 1.200.000,00 kn.
 • Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći u udjelu:
  1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka,
  2. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje,
  3. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.
 • Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv završava istekom kalendarske godine, 31. prosinca 2021. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava
 • Više o pozivu: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=151

 

Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme

 • Korisnici sredstava mogu biti isključivo jedinice lokalne samouprave.
 • Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 600.000,00 kn.
 • Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći u udjelu:
  1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka,
  2. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje,
  3. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.
 • Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv završava istekom kalendarske godine, 31. prosinca 2021. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava
 • Više o pozivu: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=149