Javni poziv za financiranje provedbe programa udruga civilnog društva na području Općine Kloštar Podravski u 2018. godini

13 Veljača, 2018

Temeljem članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ 74/2014 i 70/17), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (,,Narodne novine" broj 26/15), članka 49. Statuta Općine Kloštar Podravski ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 6/13) i članka 16. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Podravski, KLASA: 023-01/16-01/01, URBROJ: 2137/16-16-1 od 15. veljače 2016. objavljuje

Javni poziv za financiranje provedbe programa udruga civilnog društva  na području Općine Kloštar Podravski u 2018. godini 

Preuzmite obrasce:

Obrazac 3.1. - opisni obrazac za programe i projekte

Obrazac 3.2. - obrazac proračuna programa i projekata

Obrazac 3.4 - Izjava o financiranju iz drugog izvora 

Obrazac 4 - Obrazac za ocjenu vrijednosti programa 

- Obrazac 5.2. Obrazac opisnog izvjestaja

Obrazac 5.3. - Obrazac financijskog izvještaja

Obrazac 5.4 - Izjava o uredom ispunjavanju obveza

Obrazac 6 - popis priloga

Upute za prijavitelje