Javni poziv za financiranje provedbe programa udruga civilnog društva na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini

26 Veljača, 2016

Temeljem članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ 74/2014), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (,,Narodne novine" broj 26/15), članka 49. Statuta Općine Kloštar Podravski ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 6/13) i članka 16. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Podravski, KLASA: 023-01/16-01/01, URBROJ: 2137/16-16-1 od 15. veljače 2016. objavljuje

Javni poziv za financiranje provedbe programa udruga civilnog društva na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini

Preuzmite obrasce i upute:

OBRAZAC 2 -  Upute za prijavitelje

OBRAZAC 3.1. - Opis programa ili projekta

OBRAZAC 3.2. - Obrazac proračuna programa ili projekta

OBRAZAC 3.4. - Izjava o financiranju iz drugog izvora

OBRAZAC 4 - Obrazac za ocjenu vrijednosti programa

OBRAZAC 5.1 - Ugovor o financiranju programa

OBRAZAC 5.2 - Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta

OBRAZAC 5.3. - Obrazac financijskog izvještaja

OBRAZAC 5.4 - Izjava o urednom ispunjavanju obveza

OBRAZAC 6 - Popis priloga uz prijavu na Javni poziv za financiranje provedbe programa udruga civilnog društva na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini