Javni poziv za financiranje provedbe programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini

26 Veljača, 2016

Temeljem čanka 76. Zakona o sportu („Narodne novine" broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (,,Narodne novine" broj 26/15), članka 32. Statuta Općine Kloštar Podravski ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 6/13) i članka 16. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Podravski, KLASA: 023-01/16-01/01, URBROJ: 2137/16-16-1 od 15. veljače 2016. objavljuje

Javni poziv za financiranje provedbe programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini

Preuzmite obrasce i upute:

OBRAZAC 2 - Upute za prijavitelje
OBRAZAC 3.1. - Obrazac opisa programa ili projekta
OBRAZAC 3.2. - Obrazac proračuna programa ili projekta
OBRAZAC 3.4 - Izjava o financiranju iz drugog izvora
OBRAZAC 4 - Obrazac za ocjenu vrijednosti programa
OBRAZAC 5.1 - Ugovor o financiranju programa
OBRAZAC 5.2 - Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
OBRAZAC 5.3. - Obrazac financijskog izvještaja
OBRAZAC 5.4 - Izjava o urednom ispunjavanju obveza
OBRAZAC 6 - Popis priloga uz prijavu na Javni poziv za financiranje provedbe javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini