Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini

5 Veljača, 2016

Na temelju Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kloštar Podravski za 2016. godinu KLASA: 320-01/15-01/04, URBROJ: 2137/21-15-1 od 18. prosinca 2015. godine i članka 49. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13) općinski načelnik Općine Kloštar Podravski, po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Ministarstva poljoprivrede dana 5. veljače 2016. objavljuje

Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini