Javni poziv - sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja

18 Siječanj, 2017

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi (''Narodne novine'' broj 30/15), članka 49. Statuta Općine Kloštar Podravski (''Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'' broj 6/13) i točke III. i IV. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kloštar Podravski za 2017. godinu KLASA: 320-01/16-01/02, URBROJ: 2137/16-16-3 od 16. prosinca 2016. godine općinski načelnik Općine Kloštar Podravski raspisuje

Javni poziv - sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja