Javni poziv o ostvarivanju prava na udžbenike za učenike 1. razreda osnovnih škola u školskoj godini 2017./2018.

2 Kolovoz, 2017

Na temelju članka 49. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13), i članka 4. Odluke o ostvarivanju prava na udžbenike za učenike 1. razreda osnovnih škola u školskoj godini 2017./2018. Općina Kloštar Podravski raspisuje

Javni poziv o ostvarivanju prava na udžbenike za učenike 1. razreda osnovnih škola u školskoj godini 2017./2018.

Preuzmite ZAHTJEV