Javni poziv o ostvarivanju prava na udžbenike za učenike 1. razreda osnovnih škola u školskoj godini 2016./2017.

2 Kolovoz, 2016

Na članka 49. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13), i članka 4. Odluke o ostvarivanju prava na udžbenike za učenike 1. razreda osnovnih škola u školskoj godini 2016./2017. Općina Kloštar Podravski raspisuje

Javni poziv o ostvarivanju prava na udžbenike za učenike 1. razreda osnovnih škola u školskoj godini 2016./2017.

Preuzmite ZAHTJEV