JAVNI POZIV nositeljima  prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljištem

JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljištem

22 Ožujak, 2021

Na temelju  Zakona  o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13,148/13, 92/14) Općina Kloštar Podravski, kralja Tomislava 2, Kloštar Podravski objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

nositeljima  prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta o započinjaju  postupka evidentiranja:

  • nerazvrstane ceste naziva dio Kolodvorske ulice od ŽC 2232 uz prugu sa južne strane do kućnog broja 33.

Ovim pozivom obavještavaju se svi nositelji stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s navedenom cestom, da će upravitelj ceste započeti sa obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog geodetskog izvoditelja, Geodetska poslovnica “Slavinić” d.o.o., Trg svetog Jurja 1, 48350 Đurđevac, OIB:052929915326 koji osigurava da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene. Javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja navedene ceste, na kojem se mogu dobiti dodatna pojašnjenja, nositelji prava na zemljištu mogu obaviti dana 26. ožujka 2021. od 13,00 do 13,30 sati u prostorijama zgrade na adresi sjedišta Općine Kloštar Podravski.