HROTE raspisao Javni poziv za javno prikupljanje ponuda s uvjetima za sudjelovanje na javnom natječaju za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije (OIE) i visokoučinkovitih kogeneracija tržišnom premijom

HROTE raspisao Javni poziv za javno prikupljanje ponuda s uvjetima za sudjelovanje na javnom natječaju za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije (OIE) i visokoučinkovitih kogeneracija tržišnom premijom

5 Travanj, 2022

Hrvatski operator tržišta energije (HROTE) raspisao je, na temelju Programa potpore odobrenog od strane Europske komisije, Javni poziv za javno prikupljanje ponuda s uvjetima za sudjelovanje na javnom natječaju za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije (OIE) i visokoučinkovitih kogeneracija tržišnom premijom. Tržišna premija je sustav poticanja u kojem HROTE isplaćuje tržišnu premiju, odnosno razliku između ugovorene referentne vrijednosti i tržišne cijene električne energije. Ukupna kvota za nove projekte iznosi 630 MW što je oko 60% trenutnog portfelja u sustavu poticanja koji vodi HROTE.

Glavne značajke javnog poziva su:
– Poziv otvoren za slijedeće tehnologije OIE:
•    Sunčane elektrane veće od 500 kW
•    Hidroelektrane veće od 500 kW do uključivo 10 MW
•    Vjetroelektrane veće od 3 MW
•    Elektrane na biomasu veće od 500 kW do uključivo 5 MW
•    Elektrane na bioplin veće od 500 kW do uključivo 2 MW
•    Geotermalne elektrane veće od 500 kW
– Javni poziv propisuje uvjete koje projekti moraju ispuniti da bi mogli podnijeti ponudu i traje 60 dana nakon čega će se raspisati javni natječaj u trajanju od 15 dana kada će se moći predati ponude.
– Javni natječaj biti će otvoren isključivo za nove projekte, i to, po tehnologijama, za 300 MW vjetra i sunca, po 8 MW za biomasu i bioplin, 4 MW za male hidroelektrane te 10 MW za geotermalne elektrane. Sudjelovati mogu i OIE projekti koji koriste inovativne tehnologije čiji razvoj je financiran od EU fondova za razvoj inovativnosti, sukladno propisanim uvjetima
– Na Javnom natječaju mogu sudjelovati nositelji projekta koji su prethodno ishodili lokacijsku  ili građevinsku dozvolu, energetsko odobrenje i elektroenergetsku suglasnost za projekt proizvodnog postrojenja.
– Temeljem provedenog Javnog natječaja HROTE donosi Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja, a koja se temelji na najpovoljnijoj ponuđenoj referentnoj vrijednosti sve do popunjavanja kvote za pojedine tehnologije.
– S nositeljima projekata čije ponude su ocjenjene dobitnima sklopit će se ugovor o tržišnoj premiji na 12 godina od aktivacije ugovora pri čemu nositelji projekta imaju 4 godine za izgradnju proizvodnog postrojenja, puštanje u trajni pogon i stjecanje statusa povlaštenog proizvođača.
– Ako bi sve kvote s ovog javnog poziva bile popunjene i postrojenja realizirana, Republika Hrvatska bi ovime dobila oko 1,5 TWh na godinu nove obnovljive energije.“

Tekst Javnog poziva dostupan je ovdje.

Izvor: mingor.gov.hr