Godišnji plan raspisivanja javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga civilnog društva iz proračuna Općine Kloštar Podravski u 2016. godini

26 Veljača, 2016

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 49. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13) dana 25. siječnja 2016. općinski načelnik Općine Kloštar Podravski, donio je

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH POZIVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA IZ PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI U 2016. GODINI