Poziv na edukaciju

Poziv na edukaciju "Unapređenje turističke ponude, proizvoda i konkurentnosti na turističkom tržištu"

8 Prosinac, 2022

POZIV

 za sudjelovanje na seminarima

„Unapređenje turističke ponude, proizvoda i konkurentnosti na turističkom tržištu“

Kloštar Podravski, 13. – 14. prosinca 2022.

 

Poštovani,

Turistička zajednica područja Dravski Peski ima osobitu čast pozvati Vas na seminare u okviru edukacijskog projekta „Unapređenje turističke ponude, proizvoda i konkurentnosti na turističkom tržištu“ koji će biti održane 13. i 14. prosinca 2022. od 10,00 do 15,00 sati (utorak i srijedu).

Predavanja će se održavati u Restoranu Royal, Trg Svete Obitelji 5, Kloštar Podravski.

Organizator edukacija koje sufinancira Hrvatska turistička zajednica je Turistička zajednica područja Dravski Peski, a provodi ih Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj „Klub članova Selo“.

Na seminarima će biti obrađeno više tema od kojih ističemo: Osnove ruralnog turizma, sigurnost i kvaliteta; Osmišljavanje turističkog proizvoda u ruralnom / kulturnom turizmu; Uloga tradicije u oblikovanju ponude; Razvoj konkurentne turističke infrastrukture i Marketing, brendiranje, promocija i komunikacija s javnošću u ruralnom turizmu.

Molimo popunite prijavni formular i dostavite ga najkasnije do 12. prosinca na tzp.dravski.peski@gmail.com

 

Utorak, 13. 12. 2022. (10,00 – 15,00)

10,00-10,30 Okupljanje i akreditacija, izjave za medije, piće dobrodošlice

10,30-10,45 Pozdravne riječi i otvaranje

10,45-11,45 Osnove ruralnog turizma, sigurnost i kvaliteta (mr.sc. Dijana Katica)

11,45-12,15 Stanka za osvježenje

12,15-13,15 Pravni okvir za registraciju i rad te poslovanje u ruralnom turizmu (dr.sc. Andrea Pešutić)

13,15-14,15 Osmišljavanje turističkog proizvoda u ruralnom / kulturnom turizmu - konkurentan turistički proizvod (Dubravko Fijačko, licencirani trener interpretacije by Interpret Europe)

14,15-15,00 Pitanja i rasprava

 

Srijeda, 14. 12. 2022. (10,00 – 15,00)

10,00-10,30 Okupljanje, akreditacija, piće dobrodošlice

10,30-11,30 Uloga tradicije u oblikovanju ponude (Robert Baćac, dipl.oec.)

11,30-12,30 Razvoj konkurentne turističke infrastrukture (Robert Baćac, dipl.oec.)

12,30-13,00 Stanka za osvježenje

13,00-14,30 Marketing, brendiranje, promocija i komunikacija s javnošću u ruralnom turizmu (Kristina Babić, mag.educ.philol.croat.)

14,30-15,00 Pitanja i rasprava