ODRŽANA JAVNA TRIBINA O PROVOĐENJU KATASTARSKE IZMJERE NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI

ODRŽANA JAVNA TRIBINA O PROVOĐENJU KATASTARSKE IZMJERE NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI

30 Siječanj, 2023

U domu kulture Kloštar Podravski održana je javna tribina o provođenju katastarske izmjere nekretnina na području Općine Kloštar Podravski.

Projekt je sufinanciran od strane Državne geodetske uprave, a uspjeh ovih opsežnih radova uvelike ovisi o međusobnoj suradnji nositelja prava na susjednim česticama.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 430.000,00 eura.

Za svaku česticu nositelji prava na parcelama dobiti će poziv minimalno tri puta, odaziv je u interesu nositelja prava.

Izvođač je tvrtka GEO GRUPA d.o.o. za geodetske usluge te će isti biti dostupni svaki radni dan, te se mještani za sve nejasnoće ili eventualna pitanja mogu obratiti geodetu čiji će kontakt broj biti napisan u obavijesti koju će zaprimiti svaki nositelj prava.

Nositelj prava novom izmjerom dobiva:

  • evidentiranje stvarnog položaja čestice i njezine površine,
  • mogućnost besplatne parcelacije ili okrupnjavanja čestica,
  • mogućnost razvrgnuća suvlasničkih odnosa, te provedbu neevidentiranih dogovornih nagodbi, zamjena, kupoprodaja i nasljeđivanja,
  • upis neevidentiranih objekata u katastar nekretnina,
  • u konačnici dobivanje usklađenog katastarskog i imovinsko-pravnog (gruntovnog) statusa nekretnine.

 

Na javnoj tribini ispred Općine sve nazočne pozdravila je Pročelnica Nataša Martinčević, a o detaljima provođenja postupka katastarske izmjere sve nazočne upoznali su Ivan Mičurin, voditelj odjela za katastar nekretnina Đurđevac, Željko Perić, direktor tvrtke GEO GRUPA d.o.o. i Danijela Vencl, inženjerka tvrtke GEO GRUPA d.o.o.