„KLOŠTRANSKA PALETA“ NA LIKOVNOM NATJEČAJU HRVATSKOG SABORA KULTURE

„KLOŠTRANSKA PALETA“ NA LIKOVNOM NATJEČAJU HRVATSKOG SABORA KULTURE

23 Srpanj, 2021

I ove je godine Hrvatski sabor kulture, krovna organizacija kulturnog amaterizma u Hrvatskoj, raspisao natječaj za likovne radove koji će sudjelovati na 37. susretima likovnih stvaralaca. Članovi neprofesionalnih likovnih udruga i samostalni autori šalju svoje radove na ovaj natječaj, a stručno prosudbeno povjerenstvo odabire one koji će biti izloženi na Susretima.   

Stručno povjerenstvo u sastavu  Sonja Švec Španjol, povjesničarka umjetnosti i muzeologinja i slikar Zoran Homen,   je od 313 pristiglih prijava za  izlaganje odabralo 92 likovna rada koji će biti prezentirani u izložbenom prostoru Gackog pučkog otvorenog učilišta u Otočcu od 17. rujna do 23. listopada.

Članovi „Kloštranske palete“ su i ove godine sudjelovali na ovom natječaju, a za izlaganje su odabrani radovi Martine Fuk, Mirka Horvata i Ivana Derežića-Bazare te Franje Mihočke koji je bio prijavljen preko Udruge „Peski Art“. Premda se tek manji broj naših članova uključio u ovaj projekt, rezultati Udruge su statistički gledano, daleko bolji od sveukupnog prosjeka natječaja.