Provedbeni program Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 2021. do 2025. godine

- Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2023. godinu za Općinu Kloštar Podravski

- Kopija Prilog 1. Tablični prikaz godišnjeg izvješća o provedbi PP - Općina Kloštar Podravski

- Odluka o donošenju godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa

- II. IZMJENA I DOPUNA PROVEDBENOG PROGRAMA (Datum objave: 29.1.2024.)

- Provedbeni program Općine Kloštar Podravski za razdoblje 2021.-2025. (I. Izmjene i dopune)-1 (Datum objave: 30.1.2023.)

- Prilog 1. Predložak za provedbeni program JLS (I. Izmjene i dopune) (Datum objave: 30.1.2023.)

- Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Provedbenog programa za razdoblje 2021.-2025  (Datum objave: 30.1.2023.)

- Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022. godinu za Općinu Kloštar Podravski  (Datum objave: 27.1.2023.)

- Odluka o donošenju Godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa (Datum objave: 27.1.2023.)

- Prilog 1. Tablični prikaz godišnjeg izvješća o provedbi PP - Općina Kloštar Podravski (Datum objave: 27.1.2023.)

- Prilog 1. Tablični prikaz polugodišnjeg izvješća o provedbi PP - Općina Kloštar Podravski

- Tablica

- Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022. godinu za Općinu Kloštar Podravski

- Odluka o donošenju polugodisnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Općine Klošar Podravski za 2022. godinu

- Odluka o usvajanju Provedbenog programa za razdoblje 2021.-2025. - (Datum objave: 14.12.2021.)

- Provedbeni program Općine Kloštar Podravski -  (Datum objave: 14.12.2021.)