Adresa: Kralja Tomislava 2, 48362 Kloštar Podravski
Tel/Fax: 048/816 066
E-mail: opcina-klostar-podravski@klostarpodravski.hr

Nataša Martinčević, mag.admin.publ.
Pročelnica JUO - procelnik.natasa@klostarpodravski.hr

Dubravka Domović, bacc. admin. publ.

Viši referent za administrativne poslove - administracija.dubravka@klostarpodravski.hr

Sanja Seleš
Referentica za računovodstvene poslove  - sanja.seles@klostarpodravski.hr

Andrea Živko
Stručna suradnica za računovodstvene poslove - andrea.zivko@klostarpodravski.hr

Tomislav Šimunko
Referent - Komunalni redar

Posjetite nas i na našoj Facebook stranici:
Općina Kloštar Podravski