Općini Kloštar Podravski odobren projekt za kupnju komunalnog vozila

23 Lipanj, 2015

fondzazastituokolisaOpćini Kloštar Podravski odobrena su sredstva od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje nabave komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada u visini 80% procijenjene vrijednosti predmetnog vozila odnosno 705.044,00 kuna.