Oglas za ukop

Za potrebe ukopa u dane vikenda molimo kontaktirajte:

• 099 317 3737 direktor KOMUNALNOG PODUZEĆA KP Patačko Zlatko

• 095 535 9304 komunalni redar u Općini Kloštar Podravski Radelić Ružica

Općina Kloštar Podravski

Kralja Tomislava 2

48362 Kloštar Podravski

OIB: 89238941129

Kontakt

Tel/Fax: 048/816 066

E-mail: opcina-klostar-podravski@klostarpodravski.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljkom: 7:00 - 15:00 sati

Utorak: 7:00 - 17:00 sati

Srijeda, četvrtak: 7:00 - 15:00 sati

Petak: 7:00 - 12:00 sati

© 2018 Općina Kloštar Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg