Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09. i 143/12), članka 3. Odluke o prodaji i davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Podravski KLASA: 320-01/11-01/02, URBROJ: 2137/16-11- 1 i članka 49. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13), Općinski načelnik Općine Kloštar Podravski 10. veljače 2014. godine, donio je

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prikupljanje ponuda radi utvrđivanja sposobnosti najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju i davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Podravski

Stranica 9 od 9

Općina Kloštar Podravski

Kralja Tomislava 2

48362 Kloštar Podravski

OIB: 89238941129

Kontakt

Tel/Fax: 048/816 066

E-mail: opcina-klostar-podravski@klostarpodravski.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljkom: 7:00 - 15:00 sati

Utorak: 7:00 - 17:00 sati

Srijeda, četvrtak: 7:00 - 15:00 sati

Petak: 7:00 - 12:00 sati

© 2018 Općina Kloštar Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg