Na temelju Odluke općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski KLASA: 320-02/14-01/01, URBROJ: 2137/16-14-3 od 3. veljače 2014. i Odluke Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski o prodaji i davanju zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Podravski KLASA: 320-01/11-01/02 URBROJ: 2137/16-11-1 od 7. srpnja 2011. godine, dana 14. veljače 2014. objavljuje se

Javni natječaj za prodaju odnosno davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Podravski

Stranica 8 od 9

Općina Kloštar Podravski

Kralja Tomislava 2

48362 Kloštar Podravski

OIB: 89238941129

Kontakt

Tel/Fax: 048/816 066

E-mail: opcina-klostar-podravski@klostarpodravski.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljkom: 7:00 - 15:00 sati

Utorak: 7:00 - 17:00 sati

Srijeda, četvrtak: 7:00 - 15:00 sati

Petak: 7:00 - 12:00 sati

© 2018 Općina Kloštar Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg