Na temelju Odluke općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski KLASA: 320-02/14-01/01, URBROJ: 2137/16-14-3 od 3. veljače 2014. i Odluke Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski o prodaji i davanju zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Podravski KLASA: 320-01/11-01/02 URBROJ: 2137/16-11-1 od 7. srpnja 2011. godine, dana 14. veljače 2014. objavljuje se

Javni natječaj za prodaju odnosno davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Podravski

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09. i 143/12), članka 3. Odluke o prodaji i davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Podravski KLASA: 320-01/11-01/02, URBROJ: 2137/16-11- 1 i članka 49. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13), Općinski načelnik Općine Kloštar Podravski 10. veljače 2014. godine, donio je

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prikupljanje ponuda radi utvrđivanja sposobnosti najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju i davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Podravski

Stranica 6 od 6

Općinski načelnik

Pitajte načelnika

Općinsko vijeće

Jedinstveni upravni odjel

lokalni2017

Javna nabava

Javni pozivi

otpad2

poreznekretnine2

korisne infor

glasnik

kalendar2

Gotogalerija

Videogalerija

Korisni linkovi

© 2016 Općina Kloštar Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg.