Na temelju članka 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08 ), članka 25. Statuta Turističke zajednice područja „Dravski peski“ ( Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 12/16) i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice područja „Dravski peski“ od 28.lipnja 2018.godine, Turističko vijeće Turističke zajednice područja „Dravski peski“ dana 29. lipnja 2018. godine raspisuje

Javni natječaj za izbor i imenovanje pomoćnika direktora Turističkog ureda Turističke zajednice područja „Dravski peski“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 14. lipnja 2018. godine, natječaj za provedbu tipa operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Cilj ovog natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Prihvatljivi korisnici su Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

Intenzitet potpore iznosi do 70% od ukupnih troškova ulaganja koji spadaju u skupinu prihvatljivih troškova. Intenzitet potpore za mehanizaciju iznosi 40%. Najniži iznos potpore iznosi 3.500 €, a najviši 200.000 €.

Prijave se mogu podnositi od 18.07.2018. do 28.09.2018.

Više informacija o natječaju možete pročitati ovdje.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 12. lipnja 2018. godine natječaj za tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, vrijedan 1.000.000.000 kuna, a 500 milijuna kuna od toga iznosa namijenjeno je isključivo izgradnji, rekonstrukciji i opremanju dječjih vrtića.

Područje ulaganja su: Dječji vrtići, Zajednički projekti vatrogasnih domova, Lokalna infrastruktura 

Potencijalni korisnici su: Udruge, Jedinice lokalne samouprave, Trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, Lokalne vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima, LAG-ovi, javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola

Svi projekti provode se u naseljima do 5.000 stanovnika, a financijska potpora iznosi od 80 do 100% investicije, odnosno između 15.000 i 1.000.000 eura po projektu.

Prijave na natječaj kreću od 02.08.2018. i traju sve do 14. rujna 2018. godine

Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje.

Općina Kloštar Podravski

Kralja Tomislava 2

48362 Kloštar Podravski

OIB: 89238941129

Kontakt

Tel/Fax: 048/816 066

E-mail: opcina-klostar-podravski@klostarpodravski.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljkom: 7:00 - 15:00 sati

Utorak: 7:00 - 17:00 sati

Srijeda, četvrtak: 7:00 - 15:00 sati

Petak: 7:00 - 12:00 sati

© 2018 Općina Kloštar Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg