R E P U B L I K A H R V A T S K A
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI
Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu referenta/ice za administrativne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Podravski

KLASA: 112-01/16-01/01
URBROJ: 2137/16-16-12
Kloštar Podravski, 2. svibnja 2016.

Na temelju članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu referenta/ice za administrativne poslove u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Podravski, upućuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

R E P U B L I K A H R V A T S K A
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI
Povjerenstvo za provedbu Natječaja za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Podravski

KLASA: 112-01/16-01/02
URBROJ: 2137/16-16-8
Kloštar Podravski, 2. svibnja 2016.

Na temelju članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu Natječaja za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Podravski, upućuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

Općinski načelnik

Pitajte načelnika

Općinsko vijeće

Jedinstveni upravni odjel

lokalni2017

Javna nabava

Javni pozivi

otpad2

poreznekretnine2

korisne infor

glasnik

kalendar2

Gotogalerija

Videogalerija

Korisni linkovi

© 2016 Općina Kloštar Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg.