Rješenje o imenovanju pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Podravski

Općinski načelnik Općine Kloštar Podravski na temelju članka 53a. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12. 19/13. i 137/15) i članka 5. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08. i 61/11, u daljnjem tekstu: ZSN), u postupku imenovanja pročelnika putem javnog natječaja, donosi

Rješenje o imenovanju pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Podravski

Općinski načelnik

Pitajte načelnika

Općinsko vijeće

Jedinstveni upravni odjel

lokalni2017

Javna nabava

Javni pozivi

otpad2

poreznekretnine2

korisne infor

glasnik

kalendar2

Gotogalerija

Videogalerija

Korisni linkovi

© 2016 Općina Kloštar Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg.