Javna nabava

Izjava Općinskog načelnika o nepostojanju sukoba interesa

2017.

I. Izmjene plana nabave Općine Kloštar Podravski za 2017. godinu

Plan nabave Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

 

2016.

- Plan nabave Općine Kloštar Podravski u 2016. godini

- Registar ugovora o javnoj nabavi robe, radova i usluga za 2016. godinu

 

2015.

Registar ugovora o javnoj nabavi robe, radova i usluga za 2015. godinu

Evidencija sklopljenih ugovora u 2015. godini

Troškovnik Dječjeg vrtića

Dokumentacija za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti rekonstrukcije i nadogradnje građevine društvenog standarda s prenamjenom u Dječji vrtić

Dokumentacija za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave komunalnog vozila

 

2014.

Evidencija sklopljenih ugovora u 2014. godini

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 

2013.

Procedura stvaranja ugovornih obveza u Općini Kloštar Podravski

Evidencija sklopljenih ugovora u 2013. godini

- Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Sprječavanje sukoba interesa

- Koncesija 1

Koncesija 2

 

2012.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2012. godinu

PLAN NABAVE Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Obrazac koncesije

 

2011.

- Javna nabava - poduzetnicka zona "Istok"

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2011. godinu

PLAN NABAVE Općine Kloštar Podravski u 2012. godini

 

2010.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2010. godinu

Općinski načelnik

Pitajte načelnika

Općinsko vijeće

Jedinstveni upravni odjel

lokalni2017

Javna nabava

Javni pozivi

otpad2

poreznekretnine2

korisne infor

glasnik

kalendar2

Gotogalerija

Videogalerija

Korisni linkovi

© 2016 Općina Kloštar Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg.