31. sjednica OV

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini

- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini

Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini

Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine

- Izvješće o provedenim aktivnostima gospodarenja otpadom tijekom 2016. godine na području Općine Kloštar Podravski

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2016. GODINU

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja “Rekonstrukcija osnovne škole Kloštar Podravski s dogradnjom dvodjelne dvorane sa spojnim hodnikom na osnovnu školu”

Odluka o kupnji nekretnine u naselju Kloštar Podravski

Odluka o prijenosu investicije izgradnje dječjih igrališta u naseljima Budančevica i Kozarevac

Odluka o prijenosu investicije izgradnje ograde groblja u naseljima Prugovac i Kozarevac

- Odluka o prijenosu investicije izgradnje parkirališta u naselju Kloštar Podravski

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini

- Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima gospodarenja otpadom tijekom 2016. godine na području Općine Kloštar Podravski

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini

Izvod iz Zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski

Općina Kloštar Podravski

Kralja Tomislava 2

48362 Kloštar Podravski

OIB: 89238941129

Kontakt

Tel/Fax: 048/816 066

E-mail: opcina-klostar-podravski@klostarpodravski.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljkom: 7:00 - 15:00 sati

Utorak: 7:00 - 17:00 sati

Srijeda, četvrtak: 7:00 - 15:00 sati

Petak: 7:00 - 12:00 sati

© 2018 Općina Kloštar Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg