28 sjednica OV

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2017. godinu

Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete u 2017. godini

- Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2017. GODINU

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

PRORAČUN OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2017. GODINU

- Izvod iz Zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, održane 16. prosinca 2016. godine

Zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski

 

 

Općinski načelnik

Pitajte načelnika

Općinsko vijeće

Jedinstveni upravni odjel

lokalni2017

Javna nabava

Javni pozivi

otpad2

poreznekretnine2

korisne infor

glasnik

kalendar2

Gotogalerija

Videogalerija

Korisni linkovi

© 2016 Općina Kloštar Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg.