25. Sjednica OV

Izmjene analiza stanja civilne zaštite na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

- Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Kloštar Podravski

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Odluka o prijenosu investicije adaptacije Društvenog doma Kozarevac

- Odluka o prijenosu investicije izgradnje mosta u naselju Klošar Podravski, u ulici Ulička

Odluka o prijenosu investicije izgradnje ograde na groblju u naselju Klošar Podravski

- Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja, čuvanja i uklanjanja pasa, uginulih pasa i drugih životinja, te pasa i mačaka lutalica trgovačkom društvu KOMUNALNO KP d.o.o.

- Odluka o povjeravanju obavljanja zimske službe trgovačkom društvu KOMUNALNO KP d.o.o.

- Odluka o povjeravanju održavanja javne rasvjete trgovačkom društvu KOMUNALNO KP d.o.o.

- Odluka o ovrhama

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Podravski za 2016. godinu

- Zaključak - ostavka Dražena Vučaka

Odluka o potvrđivanju obuhvata zahvata projekta „Priprema projektnog prijedloga investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete“ za područje Općine Kloštar Podravski

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 2016. do 2019. godine

Zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, održane 5. rujna 2016. godine u Općinskoj vjećnici u Kloštru Podravskom, Trg Sv. obitelji 2

- Izvod iz Zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski

Općina Kloštar Podravski

Kralja Tomislava 2

48362 Kloštar Podravski

OIB: 89238941129

Kontakt

Tel/Fax: 048/816 066

E-mail: opcina-klostar-podravski@klostarpodravski.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljkom: 7:00 - 15:00 sati

Utorak: 7:00 - 17:00 sati

Srijeda, četvrtak: 7:00 - 15:00 sati

Petak: 7:00 - 12:00 sati

© 2018 Općina Kloštar Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg