13. Sjednica OV

- Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2015. godinu

- Odluka o imenovanju člana u Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe

- Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

- Odluka o subveniciji za polaganje pesticida

- Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

- Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

- Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

- Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

- Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

- Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

- Program javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

- Suglasnost - drveće

- Odluka o provedbi izbora za članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Kloštar Podravski

- Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

- Zaključak - policijska postaja

- Izvod iz Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski

- Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski 

Općina Kloštar Podravski

Kralja Tomislava 2

48362 Kloštar Podravski

OIB: 89238941129

Kontakt

Tel/Fax: 048/816 066

E-mail: opcina-klostar-podravski@klostarpodravski.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljkom: 7:00 - 15:00 sati

Utorak: 7:00 - 17:00 sati

Srijeda, četvrtak: 7:00 - 15:00 sati

Petak: 7:00 - 12:00 sati

© 2018 Općina Kloštar Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg