13. Sjednica OV

- Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2015. godinu

- Odluka o imenovanju člana u Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe

- Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

- Odluka o subveniciji za polaganje pesticida

- Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

- Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

- Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

- Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

- Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

- Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

- Program javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

- Suglasnost - drveće

- Odluka o provedbi izbora za članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Kloštar Podravski

- Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

- Zaključak - policijska postaja

- Izvod iz Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski

- Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski 

Općinski načelnik

Pitajte načelnika

Općinsko vijeće

Jedinstveni upravni odjel

lokalni2017

Javna nabava

Javni pozivi

otpad2

poreznekretnine2

korisne infor

glasnik

kalendar2

Gotogalerija

Videogalerija

Korisni linkovi

© 2016 Općina Kloštar Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg.