15. Sjednica OV

- Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Podravski za 2014. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine

Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kloštar Podravski

Odluku o ovlaštenju općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski za potpisivanje Sporazuma o povećanju energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Poziv za prikupljanje ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora na području Općine Kloštar Podravski

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Podravski za 2014. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

Općina Kloštar Podravski

Kralja Tomislava 2

48362 Kloštar Podravski

OIB: 89238941129

Kontakt

Tel/Fax: 048/816 066

E-mail: opcina-klostar-podravski@klostarpodravski.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljkom: 7:00 - 15:00 sati

Utorak: 7:00 - 17:00 sati

Srijeda, četvrtak: 7:00 - 15:00 sati

Petak: 7:00 - 12:00 sati

© 2018 Općina Kloštar Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg