10. Sjednica OV

- Odluka o sklapanju sporazuma sa Hrvatskim šumama d.o.o. Zagreb Uprava šuma Koprivnica

- Prijedlog Odluke o općem korištenju voda, načinu održavanja građevina, te osiguranju odgovarajuće kakvoće i dovoljne količine voda i uvjeta korištenja javnih zdenaca, javnih crpki i drugih sličnih građevina, koji nisu uključeni u sustav javne vodoopskrbe na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o izmjeni Odluke o određivanju cijene za prodaju parcela u Poduzetničkoj zoni „ISTOK“ u Kloštru Podravskom

- Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kloštar Podravski

- Odluka o pristupanju Općine Kloštar Podravski Turističkoj zajednici općina Podravske Sesvete, Kalinovac i Kloštar Podravski

- Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Podravski na području k.o. Budančevica

- Odluka o općinskim porezima Općine Kloštar Podravski

- Odluka o poništenju postupka prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora na području Općine Kloštar Podravski

- Izmjene i dopune plana zaštite od požara

- Rješenje o imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup poslovnog prostora na području Općine Kloštar Podravski

- Zaključak - kriminalitet

- Zaključak o sufinanciranju putnih troškova gerontodomaćice za područje Općine Kloštar Podravski

- Zaključak - uplata dnevnice za stradale od poplava

- Izvod iz Zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski

- Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski

Općina Kloštar Podravski

Kralja Tomislava 2

48362 Kloštar Podravski

OIB: 89238941129

Kontakt

Tel/Fax: 048/816 066

E-mail: opcina-klostar-podravski@klostarpodravski.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljkom: 7:00 - 15:00 sati

Utorak: 7:00 - 17:00 sati

Srijeda, četvrtak: 7:00 - 15:00 sati

Petak: 7:00 - 12:00 sati

© 2018 Općina Kloštar Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg