10. Sjednica OV

- Odluka o sklapanju sporazuma sa Hrvatskim šumama d.o.o. Zagreb Uprava šuma Koprivnica

- Prijedlog Odluke o općem korištenju voda, načinu održavanja građevina, te osiguranju odgovarajuće kakvoće i dovoljne količine voda i uvjeta korištenja javnih zdenaca, javnih crpki i drugih sličnih građevina, koji nisu uključeni u sustav javne vodoopskrbe na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o izmjeni Odluke o određivanju cijene za prodaju parcela u Poduzetničkoj zoni „ISTOK“ u Kloštru Podravskom

- Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kloštar Podravski

- Odluka o pristupanju Općine Kloštar Podravski Turističkoj zajednici općina Podravske Sesvete, Kalinovac i Kloštar Podravski

- Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Podravski na području k.o. Budančevica

- Odluka o općinskim porezima Općine Kloštar Podravski

- Odluka o poništenju postupka prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora na području Općine Kloštar Podravski

- Izmjene i dopune plana zaštite od požara

- Rješenje o imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup poslovnog prostora na području Općine Kloštar Podravski

- Zaključak - kriminalitet

- Zaključak o sufinanciranju putnih troškova gerontodomaćice za područje Općine Kloštar Podravski

- Zaključak - uplata dnevnice za stradale od poplava

- Izvod iz Zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski

- Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski

Općinski načelnik

Pitajte načelnika

Općinsko vijeće

Jedinstveni upravni odjel

lokalni2017

Javna nabava

Javni pozivi

otpad2

poreznekretnine2

korisne infor

glasnik

kalendar2

Gotogalerija

Videogalerija

Korisni linkovi

© 2016 Općina Kloštar Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg.