9. Sjednica OV

- Izvješće o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Podravski za 2013. godinu

- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Odluka o promjeni naziva ulice na području Općine Kloštar Podravski

- RAZVOJNA STRATEGIJA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA RAZDOBLJE 2013 – 2017.

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Izvod iz Zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski

- Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski

Općinski načelnik

Pitajte načelnika

Općinsko vijeće

Jedinstveni upravni odjel

lokalni2017

Javna nabava

Javni pozivi

otpad2

poreznekretnine2

korisne infor

glasnik

kalendar2

Gotogalerija

Videogalerija

Korisni linkovi

© 2016 Općina Kloštar Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg.