9. Sjednica OV

- Izvješće o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Podravski za 2013. godinu

- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Odluka o promjeni naziva ulice na području Općine Kloštar Podravski

- RAZVOJNA STRATEGIJA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA RAZDOBLJE 2013 – 2017.

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Izvod iz Zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski

- Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski

Općina Kloštar Podravski

Kralja Tomislava 2

48362 Kloštar Podravski

OIB: 89238941129

Kontakt

Tel/Fax: 048/816 066

E-mail: opcina-klostar-podravski@klostarpodravski.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljkom: 7:00 - 15:00 sati

Utorak: 7:00 - 17:00 sati

Srijeda, četvrtak: 7:00 - 15:00 sati

Petak: 7:00 - 12:00 sati

© 2018 Općina Kloštar Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg