6. Sjednica OV

- Odluka o financiranju rada igraonice za djecu predškolske dobi na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o financiranju rada „Male škole“ na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o izmjeni investitora u Potvrdi glavnog projekta za Etapu II izgradnje opskrbnog vodovoda naselja Budančevica i Kloštar Podravski

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2014. godinu

- Odluka o osnivanju dječjeg vrtića na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o osnivanju igraonice za djecu predškolske dobi na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o organiziranom predškolskom odgoju na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina na području Općine Kloštar Podravski u vlasništvo javnog isporučitelja

- Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći

- Odluka o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravsk izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski iz Proračuna Općine Kloštar Podravski

- Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

- Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Kloštar Podravski

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

- Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

- Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

- Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

- Program o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

- Program javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

- RAZVOJNA STRATEGIJA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA RAZDOBLJE 2013 – 2017.

- ZAKLJUČAK - zemljište u Prugovcu

- Zaključak- općinska razvojna strategija

- Izvod iz Zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski

- Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski

Općinski načelnik

Pitajte načelnika

Općinsko vijeće

Jedinstveni upravni odjel

lokalni2017

Javna nabava

Javni pozivi

otpad2

poreznekretnine2

korisne infor

glasnik

kalendar2

Gotogalerija

Videogalerija

Korisni linkovi

© 2016 Općina Kloštar Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg.